eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.246

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 187-188
Nummer: 246


<-Forrige . Indhold . Næste->

246.

1 Okt. 1638.

Det forbydes at sælge Varer paa Børsen for forarbejdet Sølv og Guld.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, efftersom vij naadigst forfare en deell sig att vnderstaae paa Børsen der for vor kiøbsted Kiøbenhaffn att tage giord sylff och guld for dieris vahre, huoroffuer adskillig v-ordning sig tildrager med dennom, som vloulig till saadanne vahre kommer, och vide sig dennom strax att kunne forydre, daa ville vij alvorligen forbuddett haffue, saa och her med forbyde, att ingen her effter paa Børsen maa kiøbe, saa och ey heller selge sine vahre for giortt guld eller sølff; befindes nogen dett att giøre,

III s.187

daa skall samme sølff vere os allene forfalden, huor effter en och huer sig haffuer att rette. Glychstadt dend 1 octobris 1638.

Sæl. Registre XX. 38.

III s.188

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 27 20:13:15 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top