eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.221

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 170
Nummer: 221


<-Forrige . Indhold . Næste->

221.

5 Nov. 1636.

Forbud mod at indføre fremmede Tiggere.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom os vnderdanigst andrages adskillige fremmede betler til vands hid til wor kiøbsted Kiøbenhaffn imod voris vdgangene forordning att føris, dee andre rette fattige her vdi forneffnte wor kiøbstad Kiøbenhaffn til fortrengsell, daa, paa dett saadantt her effter maa affskaffues, wille wij naadigst forbuddett haffue, saa och med dette vortt obne breff paabyde, att huer skipper, som sig her effter vnderstaar nogen fremmed betler hid till vor kiøbsted Kiøbenhaffn att føre, skall giffue derfore till dee fattige ti rixdaler in specie, och om dee ere fleere, daa skall hand giffue aff huer femb rixdaler och der foruden paa sin egen bekostning borttskaffue dennom til de steder, som dee fra komne ere, och midlertiid de her ehre selff dennom vnderholde, dog slig fattige, som aff Tysland formedelst krigens pressur och onde tilstand vndvigte och fordreffne ehre och god beskeden haffue, iche der med att were meent. Huor effter en huer sig haffuer att rette och for skade att tage vare. Hafniæ dend 5 novembris 1636.

Sæl. Registre XIX. 454-55.

III s.170

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 25 20:15:20 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top