eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.22

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 21
Nummer: 22


<-Forrige . Indhold . Næste->

22.

23 Juni 1497.

Lejebrev paa en St. Peders Kirke tilhørende Gaard paa Nørregade.

Alle, som thette breff forekommer, witherlicth gør jek Siordh Matson, skomagere, ath ieck aff beskedne mæn Per Andersson ock Trwels Olsson, borghere wthi Køppenhaffn ock kirkewerye til sancti Petri kirke, haffwer i leyæ annammith i myn liffs tydh, myn hosfrves ock i bæggee waare æcthe børns liffs tydh, een gaardh och grvn, hws ock iordh, som iegh nw selwer wtij boor, ligendis paa Nørregadhe, nordhen næsth wor Ffrowe kyrkes gaardh, som Jes Knwtsson skomager wdi bodee, sønnen næsth sancti Petri gaardh, som Oluff Klæmetsson nw wdi bor, ock ær ffornæffnde grwn i længhe aff westen i østhen sextin tiwe sælinsk alne ock xiiij alne, item bredhen paa then wæsther ænne sex och tiwe sælinsk alne, item mith paa iordhen fem ock tiwe sælinsk alne, item paa then østher ænne to ock tiwe sælinsk alne, ock skwle wi haffue, nydhe, brwghe ock beholle fforskreffne gaardh i waare ock bægghe waare æcthe børns liffs tijdh meth all forscrefne gaarz ock grwns til høreisse i længhe ock bredhe, op och nedh, inthet wndhertaghet, meth saa danth wilkoor, ath ieck, myn hosfrv Citzæ, som iægh nw haffuer, och bægghe woore æcthe børn æffther oss skwle holle fforscrefne gaard ock grwn meth goth nøtheligh bygningh, hegnæ och fforbæringh, wel tactkth meth sten, ock skwle wi giwe fforscrefne sancti Petri kyrke wærye til landh gille hwerth aar tolff skilling grot pænninghe, gewe ock gænghe i Købinhaffn, twenne tidher wdh ath giwe til godh redhe, halff delin om Michelmyss, som ær sex skilling groath, ock the andre sex om paaske betimmeligh wth ath giwe, ock skwle wi inghen macth haffwe fforskrefne gaardh, grwn, hegnet, bygningh æller forbædringh ath sælie, panth sætthe, aff hænne æller afffløtthe wdhen kirke wæryess ffwlbordh och samtycke til fforscrefne sancti Petri kirke. Item nor iegh Siord Matsson, myn hosfrw Citse ock bægghe waare æcthe børn æræ alle dødhe och affgangne, tha skal fforscrefne gaardh meth hegneth och forbædringh, som ther tha paafinness, komme kwith och frij til sancti Petri kirke igen. Item naar fforscrefne wilkor icke fwlkommeligh holles, som forskreuit standher, tha skal kirke wæryæ haffwe fulmacth thette breff ighen ath kalle och forskrefne iordh och grwndh meth bygningh och forbædringh til sancti Petri kirkes nytthe och gaffn qwith och fry wdhen all hindher och gensielsse igen ath anamme. Til een større forwahringh och stadhfæstelse hengher iech mith jnsigelle nædhen for thette breff. Datum Haffnis anno mcdxc septimo in profesto sancti Baptiste martiris gloriose.

Seglet fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

III s.21

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 5 20:08:27 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top