eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.216

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 168
Nummer: 216


<-Forrige . Indhold . Næste->

216.

6 Okt. 1636.

Privilegium paa at sælge Høleer.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom vij for nogen tiid forleden naadigst haffuer bevilgett och tilladt os elskelig Hermand och Johan Woest, borgere och indvonere vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, att forskaffue fra fremmede steder mestere her wdi wortt land Sælland att giøre hølleer och skerkniffue och dennom der att forhandle, daa paa dett dennom aff fremmede icke skall giøres indtrengsell paa samme deris handell, wille vij naadigst her med paabuddit haffue, att aff alle høller och skerkniffue, som wden riigett giortt ehre och wdi tj aar effter dette breffs datum til forskreffne vortt land Sælland førtt vorder, skall giffuis wdi told 2 rdlr. aff huer dosin. Dismidler tijd skall forskreffne Hermand och Johan Woest vere forplictt att selge huer dosin aff deris hølleer och skerkniffue for siuff slette daler, medens dee som selges paa wexell, saa dee huis brøstfeldige som der iblantt kunde findes, [og de] igien annamme, skall dee selge dosinet aff for halffottende slette daler. Huo som her imod att giøre betreffues stande derfore til rette och straffues som ved bøer. Hafniæ dend 6 octobris 1636.

Sæl. Registre XIX. 434-35.

III s.168

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 24 21:07:35 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top