eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.212

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 166-167
Nummer: 212


<-Forrige . Indhold . Næste->

212.

30 Juni 1636.

Tre Jorder ved Østervold maa indtages til Haver og en Stenpikkerbod.

Christian 4 bevilger Niels Jørgensøn, skriffuer paa vortt store Brygger huus, att maa lade indplanche ett stykke jord wed Østervold

III s.166

tuertt offuer for hans gaard, och samme indplanchede jordsmon til haffue och ingen anden brug att bruge, indtill wij anderledis lader tilsige. Forbydendes etc. Hafniæ 30 junij 1636.

Vdi lige maade fich Rasmus Samsing, offuerskipper paa Holmen, breff att lade indplante ett styche jord ved Østerwold paa den indplantede platz, som Niels Jørgensen, skriffuer paa det store Brygger huus, er bevilgett och till Wandporten, som hand til en hauge [skal] bruge och iche til nogett andett och dett indtill saa lenge Hans May. anderledis lader tilsige. Forbydendes etc. Datum ut supra.

Disligeste fich Henning Salling steenhugger breff att opsette en boe att hugge steen wdi och indplantte en liden platz der hoes til steen att indlegge, nest wed porthusett ved Østervold och dett indtil Hans May. anderledis lader tilsige, dog att forskreffne Henning Salling skall lade gaden were fri for steen. Forbydendes etc.

Sæl. Registre XIX. 424.

III s.167

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 24 20:46:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top