eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.210

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 165-166
Nummer: 210


<-Forrige . Indhold . Næste->

210.

Juni 1636.

Skøde paa en Gaard mellem Østergade, Christen Bernekovsstræde, Grønnegade og Peder Madsens Boder.

Christian 4 skøder til »Rasmus Jensøn, borger och indvoner her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och hans arffuinger en wor och cronens gaard paa Østergaade liggendes, sampt tilliggendes huse och woninger, som wij naadigst aff affgangene Anders Olsens arffuinger haffuer bekommett till wdleg paa huis de os paa forskreffne Anders Oelsens regenskaber ere skyldig bleffuen; bestrecher sig samme gaard, huse och woninger fra Erhartt Thrommeters gaard paa Østergaade, den gandske Christian Berneckous strede igiennomb, fremb for Grønegaade ind i Antonij strede till Peder Madtzens boeder, er till sammen siuff och tiuffue woninger, huorpaa er byesmaal som effterfølger, som

III s.165

ehr langs fra Østergaade och till hiørnett j Grønegade jt hundrede halffembtesindtztiuffue femb alne trei thomb; breden fra hiørnett till Christian Berneckous strede langs Østergaade till Erhartt Thrommeters mur threi och trediuge alne thoe thomb, breden bagtil langs Grønegaade fra hiørnett till Christian Berneckous strede till Peder Madtzens huse fire och tredeve alne ringer trei thomb, lengden langs Erhardt och Peder Madtsens huse fra Østergaade och till Grønegaade er it hundrede halffemtesindtztiuffue femb alne trei thomb, med huis bygning der nu paa boer; huilchen forskreffne gaard« etc. Giffuett etc.

Sæl. Registre XIX. 420-21. Indført mellem 2 Breve af 9 og 29 Juni 1636.

III s.166

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 24 11:33:46 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top