eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.208

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 164
Nummer: 208


<-Forrige . Indhold . Næste->

208.

9 Juni 1636.

Skøde paa 3 Huse bag ved Gammelmønt.

Christian 4 skøder til »Anne, affgangne mester Povel Bøsers effterlewerske, och hendes arffuinger trende woris och cronens woninger liggendes bag dend Gamle mynt her wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och er samme woninger maalt som effterfølger: dett tredie huus fraa hiørnet, som er skødett Paaske Finche nu i boer(!), er bred fra hans naboers halffue weg och till dend andens halffue weggeromb till gaden nij allen halffandett quarter, fra gaden och bag till planchewerchett lang fiurgetiuffue och halffsiuende allen halffandett quarter, breden bag til siuf alne; noch tuende andre woninger wed Øster wold, den første neden for møllen, som Jens Bødicher iboer, nest op till Daniel Baldtzersen møllers losement, er bred wd till wolden fra hans naboes halffue stolpe och till dend anden halffue stolpe ni alne, fra gaden til dett bagerste planchewerch lang fyrgetiuge och otte alne, breden bag wed planchewerchett ni alne, dett andett huus nest op till, som Johan Lauridtzen i boer, nest op till Jens Bødicher, er bred vd till Volden fra hans naboes halffue stolpe och till dend anden halffue stolpe elffue alne fraa gaden och till dett bagerste planchewerchet lang fyrgetiuge och halffottende alne, bred bag till thi alne, huilche forskreffne trende vohninger« etc. Hafniæ 9 junij anno 1636.

Sæl. Registre XIX. 413-14.

III s.164

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 24 11:21:34 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top