eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.204

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 162
Nummer: 204


<-Forrige . Indhold . Næste->

204.

20 Maj 1636.

Skøde paa Farveriet ved Vandkonsten. Jfr. Nr. 143.

Christian 4 skøder til »Johan Ettersøn, borger och induoner i wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och hans arffuinger itt faruerie wed Wandkonsten, Gertt Piper senesten ibode, hersammestedtz med huse, bygning, haffger for och bag och andet, som der nu tilligger och forfunden ehr, saauell som huis gammel redskab vdi forskreffne faruerie fantes, huorpaa ehr byesmaall som efterfølger: først fra dend østerende och til planche werchett i wester er firsindtztiuge sex alne och otte thum lang, i samme ende mod wester fra graffuene och till planchuerchett, som hører til samme platz, threi och tiuge alne och otte thumb bred, imod den øster ende, som waaninger staar, fra hiørn stolperne, som hører til samme platz, er nitten allen bred, noch wed østerende aff hused er en forgaard, er fra graffuene och til plancheuerchett halfftiende alne och thoe thomb bred, den anden ende vdaff forgaarden imod Valchmøllen er halfftiende alne en tomb bred; och er samme forgaard fra den ene ende till dend anden fyrgetiuffue och halffsiette alne och toe thomb langh, med huis bygning der nu paa staar, huilchen forskreffne faruerie bygning« etc. Giffuett paa vortt slott Kiøbenhaffn den 20 maij 1636.

Sæl. Registre XIX. 408-409.

III s.162

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 24 09:45:49 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top