eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.202

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 160-161
Nummer: 202


<-Forrige . Indhold . Næste->

202.

15 Maj 1636.

Bevilling til at oprette et Guineisk og Afrikansk Kompagni.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelig Johan och Gøde Braem, borger och induoner vdi vor kiøbsted

III s.160

Kiøbenhaffn, vnderdanigst foregiffuer sig, nest Guds naadige bistand, en trafique och handel paa den Guinesche och Africanische cost att ville anrette, med vnderdanigst begering wij os samme deris forsætt naadigst ville lade befalde och dennomb med voris kongelige privilegier och friheder naadigst begaffue, daa haffuer wij naadigst bevilgett och tillatt, saa och med dette vort obne breff bevilger och tillader forskreffne Johan och Gøde Braem med deris med consorter itt Guinesche och Africanische compagnie att maa lade oprette, dernest wille vij dennom naadigst for told aff ald dett de vdi tolff aar jnd eller vd skijbe forskanett haffue, disligest skall dett dennomb vere frit for en eller anden vdlendiske, aff huad nation dett vere kunde, vdi samme deris compagnie at indtage. Derforuden naar vij ellers ehrfare till samme handel en viss grund at verre giort, ville vij dennomb aff kongelig mildhed med videre och højere priuilegier begaffue. Forbydendes alle och enhuer etc. Giffuett paa vortt slot Kiøbenhaffn den 15 maij anno 1636.

Sæl. Registre XIX. 397-98.

III s.161

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 24 09:35:43 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top