eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.201

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 160
Nummer: 201


<-Forrige . Indhold . Næste->

201.

5 Maj 1636.

En Organist maa holde Svende til at forfærdige og reparere Symfonier og Klavikordier.

Christianus quartus giøre alle witterligt, at efftersom Lorentz Skrøder, organist till Helliggeistes kierche her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst os haffuer ladett giffue tilkiende, huorledes hannomb aff snedicherne her sammestedtz skall giøres nogen indpas paa suenne att holde till simphonier och clavicordier at giøre och reparere, som hand effter got folches begering lader giøre och forferdige, vnderdanigst begierendes at maa tillades wbehindret at holde suenne, som simphonier och clavicordier kand giøre aff ny, saa och gamle att reparere, och snedicherne att maa forbydes hannomb der vdi nogen forhindringh att giøre, daa haffuer wij naadigst bevilget och tillat och her med bevilger och tillader, at forskreffne Lorendtz Schrøder maa holde suenne till forskreffne arbeid at giøre aff ny och reparere, och ey hannomb derudinden nogen forhindring aff snedicherne at skall giøres vdi nogen maade; dog at hand aldelis ingen arbeide, som snedicher handuerch hellers vidkommer, skulle vdi hans huus lade giøre, saa frembt det befindes skall dette vort breff vere forbrut. Forbydendes alle och en huer etc. Giffuet paa vort slot Kiøbenhaffn dend 5 maij 1636.

Sæl. Registre XIX. 390-91.

III s.160

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 24 09:19:00 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top