eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.20

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 15-16
Nummer: 20


<-Forrige . Indhold . Næste->

20.

6 April 1495.

Lejebrev paa en St. Peders Kirke tilhørende Gaard paa Nørregade.

Alle, som thette breff forekommer, witherligth gør iek Oluff Jespersson, borgher i Køpmanhaffn, at iek aff uerdige prelat her doctor Erich, degen i Køpmenhaffn oc sogneherræ till sancti Peders kirke i same sted, oc aff erlige men Peder Andersson oc Hans Krefft, kirkewerie till same sancti Peders kirke, haffwer i leye anamet met myn kære hwsfrw Kirstinæ, som jegh nw hawer, oc begges wore ecthe børn i wore leffdage een forscrefne sancti Peders kirkes gaard oc bolege, som iek nw selffwer i [bor li]ggendis i Nørræ gade westhen wid gaden, nordhen nest then gord, som liggher till sancti Lucii altare, som Matis Smyd n[w ibor], oc søndhen nest wor Frwe kirkes gord, som Jes Knutson scomager nw iboor, met all forscrefne gardz tilhør[ende hw]ss oc iord, lenge oc brede, wp oc nedre, i alle maade, som iegh thet nw haffwer, enctet vndertaget, met sodan ....., ath wii schulle holde forscrefne gaard oc bolegh met god ...... oc forbedringh i gode maade, oc hwad som nw bygd er oc wij her effther lade bygge paa forscrefne gaard, schulle wij lade tecke met steen oc ey met straa eller met anneth, oc giffwe forscrefne kirkewerie oc there efftherkommere til forscrefne sancti Pethers kirke hwart aar ix lubesk marc peninge, genge oc geffwe i Køpmenhaffn, twennæ tiidher om aarit, halfdelen, som er halfemte marc, betimelige til poske oc annen halfdelen betimelige til sancti Michels dagh till landgille aff forscrefne gord til gode rede, oc schulle wij ey selie, pantsette, afflytte eller affhende hwat som paa forscrefne gaard oc bolegh bygges eller forbedres i noger maade, oc nar wi alle døde oc affedhne eller oc nar forscrefne wilkor ey holdes, tha skal forscrefne gaard oc bolegh met hegnet, bygningh oc forbedringh, som ther tha fynnes, komme qwiith oc frii til forscrefne sancti Peders kirke wdhen noger hinder eller giensielse ther i mood i noger maade. Til een ythermere wetherkennelsæ her om er myth insiglæ hengd fore thette

III s.15

breff. Giffwet aar effther Gudz burd mcdxcv mandaghen effther Kære søndagh.

Et Segl hænger under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

III s.16

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 4 22:17:04 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top