eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.191

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 155-156
Nummer: 191


<-Forrige . Indhold . Næste->

191.

7 Nov. 1635.

Rigens Profos skal have Polititilsyn tilligemed Stadens Vagtmester.

Christian 4. Skall rigens profos haffue opsigtt med vagttmesteren her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, att han ingen vbeskedenhed enten emod adell eller v-adell, som till denne tid skeett er, øffuer, medens hans bestilling tager vahre, och saadan ørter och steder, huor der lader sig finde allehaande selskab, flittig besøge och gader och streder, stoere och smaa, ved natter tide for alltt modvillighed effter yderste formue hielpe att befrie, och dersom vagtt-

III s.155

mesteren imod forhaabning vd aff en eller anden, ehuo dett och vere kunde, nogett imod billighed bliffuer andmodett, da skall hand hannem med hans vndergiffne soldater komme hannem till hielp, indtill hand voris byefogitt her vdi forskreffne vor kiøbsted Kiøbenhaffn derom aduisere kand, att hand woris interesse der hoes kand i agtt haffue. Her effter rigens profos haffuer sig att forholde. Giffued Hafniæ 7 nouembris 1655.

Sæl. Registre XIX. 368.

III s.156

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 24 08:38:41 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top