eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.19

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 14-15
Nummer: 19


<-Forrige . Indhold . Næste->

19.

6 Maj 1493.

Præsten Hr. Jens Pedersen skøder til Frue Alter i St. Peders Kirke 1 Gaard og 2 Boder i Gamle Raadhusstræde. Jfr. II. Nr. 183.

Alle, som thette breff forekomer, witherligt gøre vij Mortin Jenssøn, byfoget i Køpmanhaffn, Laurens Pæderssøn, borgemestere, Bernd Hakenbergh, Arnd Woghn, Erland Jonssøn, kallis Snare, Knuth Jenssøn, som kallis Scriffuere, Jepp Jenssøn, radmen, Peder Anderssøn, fierdingzman, Niels Jeppssøn, kallis Owerlender, Hans Judhe, borgere j sammestedj meth wor kerlige helse meth Gud, ath aar effther Gudz byrd mcdxciij mandagh nest effther helge korsdagh jnuencionis po Køpmanhauen bytingh for oss och mene tingmen, som tha tingh søgte, vor skicket hederligh man her Jens Pederssøn, prest, som meth lowlige tingslyud affhende fra sigh oc syne arwinge, skøtte, oploth oc antwordede erlige men Hans Krefft oc Peder Jonssøn, borgere i Købnehaffn oc kirkewærie till sancti Peders kirke i sammested, thesse effther screffne syne hwss, boder och gardh till wor Frue altare i forscrefne sancti Peders kirke til Gudz thieniste ther oppe ath holdis, so som her effther screffuit staar, so som ære two boder liggendis norden weth Gamle Radhwss stræde, westen nest then Helge Ands closters boligh, som Niels Grijs murmester nw i boer, och østen nest Niels Scriffueris radmantz boodh. Item then gardh oc boligh liggendis norden veth same stræde, vesten nest sancti Andree altaris boder, som nw her Anders Orgemester i være haffuer, oc østen nest then boligh, som mester Boo, cantor i Lund, nw i være haffuer i sancti Peders soghen i Køpmanhauen, met alle fornæffnde gaarde oc bolegs tilhørelsse i lenge och i brede, oppe och nedre, meth alle the breff oc rettighet, soo som forscrefne her Jens Pederssøn ther oppa och vti haffuer, engthet vndentaget, tiil ewinnelige eye eyeskullendis meth sodane ord, artickle oc wilkor, som hær effther følgher. Først ath naar forscrefne her Jens Pederssøn ær dødh oc aff gangen, tha skulle kirke wærie tiil forscrefne sancti Peders kirke haffue fulmakt at skicke ther til en skeligh oc gudeligh prestman till samme forscrefne wor Frwe altare, icke bebreffue och ey nogen eydom giffue, men leye for aarligh leye ath syæ ther nogre messer fore effther thet gotz renthe, oc skal prestin haffue fore hwer dags messe han syer om vgen tre lubesk mark, oc hwat ower er aff forscrefne renthe skulle kirkewærie bygge oc forbædre forscrefne gotz meth. Item oc meth sodan vilkor, ath kommer noger prestman effther forscrefne her Jens Pederssøns dødh, som er aff hans slecht och neste byrdh meth hanum, tha skal han nyde forscrefne altare och thieniste

III s.14

fore nogen annen fore then samme løøn och thieniste, som screffuit staar, om hand er ther beqwem til. Tiill ydermere vitherlighet oc vithenisbyrdh om forscrefne skøtte ære wore jntsegle hengde nedhen for thette breff meth her Jens Pederssøns jntsegle, som først henger fore. Giffuet aar, dagh oc stedh som fore screffuet staar.

Udenpaa: Till wor Frwe altare. Her Jens met the stackede arme schødæbreff. Seglene fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

III s.15

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 4 22:02:23 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top