eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.185

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 153
Nummer: 185


<-Forrige . Indhold . Næste->

185.

24 Sept. 1635.

En Skriver beskikkes ved Børnehuset.

Christian 4 antager Laurids Knudsen »att skall vere skriffuer vdi Børnehusett her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och skall hand vdi samme sin bestilling sig troe och flittig lade befinde, som en tro tiener eigner och bør och som hand for os agter at forsuare, och haffue vi naadigst bevilgett hannem aarligen till løn, manids penge och klede paa sig selffuer, en vnderskriffuer och dreng halffierde hundrede courante daler, der med skall hand lade sig nøye och icke nogen prouiant eller klæde aff Proffviand husett, Børnehusett eller Kledekammerett i nogen maede att foerdris eller giffuis, huilcken hans besolding skall begynde och andgaae fra den 7 septembris sist forleden, i nerverende aar, och endis aarsdagen der nest effter, och siden aarligen forfølgis, emeden och alld den stund hand er vdi samme voris tienniste och bestilling. Bedendis« etc. Giffued Hafniæ den 24 septembris 1635.

Sæl. Registre XIX. 356.

III s.153

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 23 20:43:19 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top