eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.183

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 151-152
Nummer: 183


<-Forrige . Indhold . Næste->

183.

12 Sept. 1635.

Skøde paa 2 Gaarde sønden for Stenboderne.

Christian 4 skøder til »Karen Andersdatter och hindis arffvinger tuende vore gaarde her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn sønden for Steenboderne eller Hellig geistis kircke, østen for Hans Clausen och vesten for Johan Reling kremmers gaard sammesteds, med alld deris rette tilleggelse, som stræcke sig vdi deris rette lengde och brede som effterfølger: breden paa den første gaard, som Johan v. Delden bevaanede, vd till adellgaden till Amager torff fra Hans Klausen kremmers waaning aff wester och till den anden gaard, som forskreffne Johan von Delden sig aff Peder Carlsen raadmand tillforhandlett haffuer och Jørgen Schwitzer nu i boer, vdi Øster thiuffue allne thre quarterer och toe fingers bred, lengden paa samme gaard fra Amager torg och langs igennem vd till Leyrstredett aff nør i synden halffembtesinstiuffue och femb allen itt quarter ringer itt fingers bred, breden aff samme gaard vd till Leyrstræde fra forskreffne Peder Carlsens forrige gaard aff øster indtill borgemester Jørgen Danielsens gaard med des tilliggendis leje vaaning vdi vester førgetiuffue och fire alne trey quarteer och itt fingers bred. Fra Leyrerstredett aff synder och op till den synder ende aff steenhuset i nør, som staaer mid vdi gaarden, befindis lang 47 alne 1 1/2 quarteer ringere itt fingersbred. Breden for den vesterste hiørne aff steenhusett vd till den sønder side bag Hans Clausens och Jørgen Kandestøbers waaninger aff øster vdi vester indtill bemelte forskreffne Jørgen Danielsens midgauffl 16 alne 2 1/2 quarter. Breden mid offuer gaarden fra den vesterste kantt aff steenhusett och indtill mehrbemelte Peder Carlsens forrige gaard 23 1/2 allen. Breden vd till adellgaden paa forskreffne Peder Carlsens forige tilhørende gaard fra forskreffne Johan v. Deldens egen gaard aff vester och till Johan Relings gaard i øster 9 allen 1 1/2 quarter och halffandett fingers bred, lengden fra adellgaden och lengs igennem

III s.151

gaarden vd till Læirstredett aff nør i sønder 87 alne 1 1/2 quarter, bræden aff samme gaard bag vdi till Læirstrede fra forskreffne Johan v. Deldens gaard aff vester och til forskreffne Johans Relings gaard i øster 11 alne. Huilcke forskreffne tuende gaarde« etc. Giffuett Hafniæ den 12 septembris anno 1635.

Sæl. Registre XIX. 337-39.

III s.152

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 23 20:31:02 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top