eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.176

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 146
Nummer: 176


<-Forrige . Indhold . Næste->

176.

25 April 1635.

Det eneste lovlige Landingssted udenfor Byen er, foruden Toldboden, det Sted, hvor Islands Kompagnis Droghus (Seglhus) stod.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom os forrekommis paa adskillige steder her for vor kiøbsted Kiøbenhaffn folck at skall vdi land settis, huormed adskilligt vtillbørligt begaais, och de, som bør at haffue indseend med huad folck hid till byen andkommer, icke att kand dermed haffue den tillborlige tilsiun, da ville vi hermed haffue allvorligen och strengeligen forbuttet(!), at ingen skall sig vnderstaa at sette anden steds folck vdi land vden byen end paa dett sted dett Islandske comgpanies drog huus haffuer staaet, dog, de som paa Tolldboden haffuer at forrette, dennem at stande fritt for den at søge och ingen anden; saafrembt nogen befindis her emoed at giøre, da att straffis som vore mandaters offuertrædere, huor effter en huer sig haffuer at rette och for skade at tage vare. Giffuet Hafniæ den 25 aprilis anno 1635.

Sæl. Registre XIX. 312.

III s.146

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 23 10:01:57 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top