eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.170

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 136-137
Nummer: 170


<-Forrige . Indhold . Næste->

170.

13 Sept. 1634.

Bogfører Joakim Moltkens Privilegier.

Christian 4 bevilger »Joachim Moltche her effter att skall holdis for bogfører vdi voris vniversitet vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn och skall hand vere forskaanet for kongelig, borgelig och byes tynge, och skall vniversitetet der omb altid vere at holde en goud och fremmed bogfører, som samme preuilegie nyde skall, huilcken och

III s.136

adskillige fornemme och fornøden vforargelig och tilladelig materie for it biiligt verd skall haffue fald, saa vell for vniversitetet som andre lerde mend aff adell och v-adell, paa dett wi, dersom professorerne findis forsømmelig, icke skulle foraarsagis en anden goud dygtig bogfører samme preuilegier at forvnde och den som vdøgtig er dett at betage. Dog de 2 bogtrycker, som iligemaade ere preuilegerede med frihed for borgelig och byes tynge, skall dett och vere fritt for huer dennem nogen ringe bogholden at bruge. Forbiudendis alle och enhuer« etc. Giffued Kiøbenhaffn den 13 septembris anno 1634.

Sæl. Registre XIX. 290.

III s.137

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 21 21:27:35 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top