eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.164

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 133-134
Nummer: 164


<-Forrige . Indhold . Næste->

164.

30 Avg. 1634.

Tilladelse til at holde en Lykkepotte (Lotteri).

Christian 4 bevilger »nerverende Frands Giselberck, borger och indvaaner vdi vor kiøbsted Glychsted, at maa nu i dett forrestaaende bilager her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn andrette en lycke pott, dog skall hand vere forpligt fra sig at giffue en rigtig designation paa alltt huis vahre hand udi samme lycke potte indsette vill och dett straxen paa it vis sted deponere. Och samme designation till borgemester och raad udi forskreffne vor kiøbsted Kiøbenhaffn tillstille, och skall forskreffne borgemestere och raad forordne en aff deris middell och en aff borgerne her sammestedz, som skall [med] flid forfare om den findis effter hans designation, och at forskreffne Frands Gisebeck icke indlegger flere blinde sedeler, en som tillbørligt er. Och naar saadan er bragt vdi verch, skall forskreffne tuende mend, huilcke deris æd skall aflegge, hermed den tillbørlig indseende at haffue, tillucke kisten, huor vdi sedelerne ere, och de haffue en nøgell och forskreffne Frands Giseberck anden nøgell der till, och skall forskreffne tuende mend altid vere hoes, naar den obnis och tilluckis skall, saa vell som dagen igiennem, saa lenge den oben er,

III s.133

och haffue indseende at altingis ganger rigtig till, och skall kisten om afftenen tillugt hiembergis paa it viis tillforordnet steed och der forbliffue indtill den brugis skall. Och skall forskreffne Frands Gisebeck der for vden vere forpligt vnder alld hans guodsis fortabelse icke at bruge nogen bedrag eller vbillig fordeel. Forbiudendis alle och en huer« etc. Hafniæ den 30 augusti anno 1634.

Sæl. Registre XXI. 281.

III s.134

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 21 20:45:58 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top