eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.16

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 11-12
Nummer: 16


<-Forrige . Indhold . Næste->

16.

27 Juli 1489.

Lejebrev paa en af St. Peders Kirkes Gaarde paa Nørregade.

Alle, som thette breff forekomer, witherligt gør jek Olaff Clementson, borger i Køpmanhaffn, at jek met myn kære husfru Gesze, som jek nw haffuer, oc begges wore echtebørn j wore leffdage aff erwerdige prelat her doctor Eric Nielson, degen i forscrefne Køpmanhaffn oc kirkeherre til sancti Peders kirke i samested, oc aff Hans Krefft oc Jep Olsson, kirkewerie til same sancti Peders kirke, met mene sognemens raad oc fuldbord haffuer i leye annamet een forscrefne sancti Peders kirkes gard oc boleg, som jek nw selffuer i boor, liggendis westen weth Nørregade, sønden nest Olaff Brydies gard j sancti Peders sogn i forscrefne Køpmanhauen, met all forscrefne gards tilhørilse, huss oc jord, lenge oc brede, vppe oc nedhre, j alle made som han nw jnhegnet oc begreben ær, engtet vndentaget, j so made oc met sodan wilkor, at wii schule holde forscrefne gard met good hegnet bygning oc forbedring i gode made, oc hwat som

III s.11

nw bygt ær oc wij her effther ther pa bygge lade schule wij lade thekke met steen oc ey met stra, oc giffue forscrefne kirkewærie oc there efftherkomere til same sanctj Peders kirke hwart aar tolff schilling grot peninge, genge oc geue i Køpmanhauen, twenne tiider om aaret, halffdelen, som ær sex schilling grot, betimelige til sanctj Michelsdag oc annen halffdelen betymelige til pasche til landgille aff forscrefne gard til gode rede, oc schule wij engen macht haffue selie, pantsette, affflytte eller affhende hwat som pa forscrefne gard oc boleg bygges eller forbedhres i nogher made, oc naar wij alle døde oc affledhne ære eller oc naar forscrefne wilkor ey holdes, tha schal forscrefne gard oc boleg met heghnet, bygning oc forbedring, som ther tha fynnes, kome qwiit oc frij til forscrefne sancti Peders kirke vden noger hinder eller gensielse ther i mooth i noger made. Til een vdermere witherligheet oc fastheet herom ær myt jnsigle hengt fore thette breff. Giffuet aar effther Gutz burd mcdlxxxix mandagen nest effther sancti Jeibs apostol dagh.

Seglet fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

III s.12

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 4 21:21:24 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top