eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.148

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 118-119
Nummer: 148


<-Forrige . Indhold . Næste->

148.

18 Juli 1633.

Tilladelse til at drikke Vin ved et Bryllup.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelig Christoffer Iffuersen, wor offuerste renteskriffuer och indvonner udi wort kiøbstet Kiøbenhaffn, agter med dett foerderligste at giøre en hans datters bryllup her sammesteds, da haffue vi naadigste bevilget och tilladt, saa och her med bevilger och tillader at forskreffne Christoffuer Iffuersen maa giøre samme sin datters bryllup her paa Compagniet eller vdi it hues, huilcket hannem lyster, och till samme bryllub maa skencke wiin och bede nogle flere par folck en voris forordning om formelder, desligeste effter denne leilighed och forsamling att giffue mad, som forsuarlig kand vere, dog skall hand giffue till de fattige her sammesteds trediuffge rix daller in specie;

III s.118

forbydendis alle och enhuer etc. Giffuet paa vort slott Kiøbenhaffn den 18 julij anno 1633.

Sæl. Registre XIX. 136.

III s.119

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 20 20:14:17 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top