eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.145

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 117
Nummer: 145


<-Forrige . Indhold . Næste->

145.

10 Juli 1633.

Skøde paa en Grund i Møntergade.

Christian 4 skøder til »Bertell Møller snedicker och hans arffvinger effterfølgende wore boliger med deris tilliggendis jordsmon her udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, som er først bag dend gammell Myntt ud till Myntergade, hvorpaa er byesmaall som effterfølger, først de tvende boder er fra Wiboltt telttmagers hus och till hiørnitt aff Myntergaden aff vester och udj øster en och tifve och en halff alln, fra hiørnit och ned ad dend gammell Myntt i synder och i nør er en(?) och tiuffve och en halff allen med huus och gaardsrum; dett anditt hus dernest op till Klander møllen strecker sig udj synder och udj nør nitten allen trey qvarter och trey fingersbred tvertt fra gaaden, i øster och i wester indtill Wiboltt teltmagers haffve nij och tiuffve allne och halfftredie qwarter, noch itt støke øde iord bag ved Klander møllen, som ligger vid forskreffne huus, aff synder och nør tretten allne och halffanditt qvarter, aff øster och i wester fra forskreffne Klander mølle och indtill Wiboltz haffve er atten aln, med hvis bygning der nu paa staar, huilke forskreffne boliger« osv. Giffvit Hafniæ 10 julij anno 1633.

Sæl. Registre XIX. 129-30.

III s.117

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 20 20:00:12 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top