eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.142

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 115-116
Nummer: 142


<-Forrige . Indhold . Næste->

142.

14 April 1633.

Havneafgiften bestemmes.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelige borgemestere och raad udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn nu fore haffde byens, haffnn att lade rense och derfor underdanigst begierit vi naadigst wille bewilge, att de, midlertid de paa haffnenn lader arbeyde, motte allige well, som andre kiøbsteder, oppberge effterskreffne penge aff de for byen jndkommende skibe; da haffve wi dennom dett naadigst bewilgit paa itt aars tid effter dette wort breffs dato att maa lade opberge som effterfølger: først aff Danske, Norske och de aff førstendommit jndkommer, wdaff hver lest skibit dregtigt er, haffnepenge j Sk., bropenge j alb., fattigis penge j alb., och aff gotzit, udj penge beregnit, aff hver dalers werd j Sk.; dernest aff Hollender och andre unierde prowintzers nationer aff hwer lest skibit bær ij Sk., fattigis penge j Sk., broepenge j alb., Reffshalstøndepenge j alb., och aff godtzit aff en dallers werd j Sk.; aff Engelske, Skotter, Frandtzoser, Spanier och Italiener aff hwer lest haffnepenge xij Sk., fattigis penge j Sk., broepenge j alb., Reffshals tyndepenge j alb., aff gotzit hwer dalers werd j Sk.; wdaff Swenske och Findlender bocken-

III s.115

eller Reffshalstønde penge aff skibet, ihvor stort det er, j specie dlr., broepengs aff hver lest skibit er drægtigt j Sk. danske, fattigis penge j alb.; wdaff Riga, Reffwell, Narffven och andre Lifflendiske steder aff lesten haffne penge v Sk., fattigis penge j Sk., broepenge j alb., Reffshalstønde penge j alb. och aff hver dallers werdtz godz j Sk.; udaff Dantziger och Kønsberger aff lesten haffnepenge vj Sk., fattigis penge j Sk., broepenge j alb., Reffshalstønde penge j alb. och aff hver dallers værd gotz j Sk.; vdaff Lybsker aff lesten haffnepenge iij Sk., fattigis penge ij Sk., broepenge j alb., Reffshalstønde penge j alb. och aff alle slags gotz in penge anslagen till accise aff hver dallers wærd j Sk.; vdaff Kolbergiske, Stetinske, Wernemynder, Rodstoker, Treptiiske, Straalsunder, Ancklamer, Gribswalder och Wolgaster aff hver lest skibit dregtig haffnepenge iiij Sk., fattigis penge aff hver lest romb udj skibit j Sk., bropenge j alb., Reffshalstøndepenge j alb. och aff hver dallers wærd gotz j Sk., altsamment effter danske penge beregnit; thi forbiude wi alle och en hver etc. Skreffvit Hafniæ dend 14 aprilis 1633.

Sæl. Registre XIX. 103.

III s.116

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 19 21:21:46 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top