eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.141

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 115
Nummer: 141


<-Forrige . Indhold . Næste->

141.

14 April 1633.

Ditlev Hansen faar Eneret til at brygge Bryhan.

Christian 4 bevilger, »att os elskelige Ditloff Hansen, borger och indwoner herudj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, maa allene och ingen anden lade brygge bryhan her same stedz och dett udj efterfølgende otte aar, beregnit fra Philippi Jacobi dag udj nerwerende aar 1633. Derimod skall hand were forpligt att brygge goed wstraffelig bryghan, saa der icke skall fattis till woris behoff eller till andre, som dett begierer, och skall kiøbit paa same bryghan aarligen trey wger effter S. Michelsdag aff borgemester och raad her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn settis, hvad hand bør aarit udjgiemmell att haffve for hver tynde bryhan, och dett icke offver dend pries till nogen affhende; saa frembt hand icke altid haffver bryhan i forraad och vi lider mangell och hellers nogit herimod giør, skall denne woris benaading were forbrut och der foruden stande os till rette for huis skade vi der offver lider. Hvis bryhan hand till woris behoff lader leffvere, skall hannom till tvende tider effter regenskabits indhold bliffve betalt; forbiudendis alle och en hver« etc. Giffvet Hafniæ 14 aprilis anno 1633.

Sæl. Registre XIX. 102-3.

III s.115

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 19 21:17:40 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top