eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.140

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 114
Nummer: 140


<-Forrige . Indhold . Næste->

140.

13 Marts 1633.

Kongens forrige Kammertjener Markus Radebant fritages for Byens Bestillinger.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelige Markus Raadebant, wor forige cammer tiener och nu borger och inndwaaner herudj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, wnderdanigst hafver ladit tillkiende giffvit, hvorledis effterad hand er en fremmit och wdlendske mand, som dett rigis tonnge maall och lands loug icke saa nochsom skall vere bekient, som byes bestillinger udkreffver, haffver hand underdanigst verit begierendis. vi naadigst ville bewilge och tillade, hand her effter maatte forskonis for alle byis bestillingers besweringer, were sig wed hvad naffn dett och neffnis kand, da haffve vi aff synderlige gunst och naade naadigst bewilgit och tillatt och nu med dette vort obne bref bevilge och tillade, at forskrefne Markus Raadeband, woris forrige kammer tiener, maa her effter forskaanis for alle bestillinger, ved hvad naffn dett och neffnis kand, dog woris skatt och rettighed och hvis som udj penge eller pengis werd til byen skall udleggis, wforkrenkit udj alle maader; forbiudendis wore fougder etc. Giffvit Hafniæ 13 martij 1633.

Sæl. Registre XIX. 83.

III s.114

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 19 20:59:20 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top