eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.14

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 9-10
Nummer: 14


<-Forrige . Indhold . Næste->

14.

28 Okt. 1488.

Skøde fra Peder Hansen i Nestved til Knardrup Kloster paa en Gaard paa Nørregade for Kongens Tjener Jens Pedersens Sjælemesse.

Alle, som thette breff forekomer, witherligt gøre wij Jens Jwl, byfoget i Køpmanhauen, Arnd Wogn, radman, Awe Nielson oc Niels Hallandsfar, bager, Hans Jenson, brugger, Michel Swenson oc Jens Michelson, borger i samested, at aar effther Guds burd mcdlxxxviij mandagh sanctorum Symonis et Jude apostel affthen pa Køpmanhauen bything for oss oc mene thingmen, som tha thing søghte, wor schikket ærlig man Peder Hanson, borger i Nestwed, som pa hans kære husfrwes wegne Anne Grymels, Jens Pedersens fordom wor nadeghe her konings thieners søsterdoteres oc hans neste sanne arwinge, schøtte oc vploot werdige renliffuege fader her abbat Jecob aff Knardorps closter til same closter een forscrefne Jens Pedersens gard oc grund liggendes westen weth Nørre gade, norden nest then gard, som Paul Schomager, Gud hans siel nade, vdj bode, i sancti Peders sogn i

III s.9

Køpmanhauen, met alle forscrefne gards oc grunds tilhørilse, huss oc jord, lenge oc brede, vpp oc nedre, i alle made som han nw jnheghnet oc begreben ær, met alle the breff oc rettighed, som forscrefne Jens Pedersen ther pa oc vdj haffde, engtet vndertaget, til ewynnelige eye eyeschulendis, j so made oc meth sodan wilkor, som her effther følger. Først at forscrefne her abbat oc hans efftherkomere abbat i same closter schule lade holde een ewig messe aff jomfrv Anna hwar løgerdag for forscrefne Jens Pedersens oc hans slechtinges siele saligheet oc ther til schal forscrefne her abbat nw gensten antworde forscrefne Peder Hansen sex pund row oc een halff tønne smør at giffue fatig folk for forscrefne Jens Pedersens siels saligheeth, oc sethen framdeles eth pund row hwart aar vdi fire samfeldes neste tilkomende aar, sameledes til fatigt folk for forscrefne Jens Pedersens siels saligheet, oc schal forscrefne Peder Hansen, naar hanom behoff gøres, haffue frij huss oc magh i forscrefne gard vdi tye nestkomende samfeldes aar vden noger hinder ther i mooth i noger made, oc schall forscrefne her abbat antworde forscrefne Peder Hansen hwat rørende gotz, pantzer oc alt annet, hwat som Jens Pedersen haffde i forscrefne closter, oc ey gøre ther hinder vppa i noger made. Om hwilket schøde forscrefne her abbat beddes oc fik eth thingswithne met thesse efftherscreffne xij dande men, Jens Schomager, Jens Amage, Henric Bager, Thorsten Screder, Jens Pedersen Schomager, Peder Laurensen Remsnyder, Olaff Amage, Jep Olssen, Peder Bundmager, Hans Yderman, Olaff Nielsen oc Peder Jensen, hwilke som aff fogdens befaling, at withne ther witherligheet ther om, vthginge oc effther ther fulle beraad jnkome paa forscrefne thing, withnede alle endregtelige pa siæl oc sanning, at them sannelige witherligt ær, seet oc hørt haffde, at forscrefne Peder Hansen schøtte oc vplood forscrefne her abbat Jeip til Knardorps closter forscrefne gard oc grund liggendes paa Nørregade j alle made, som forescreffuet ær, til ewinnelige eye eyeskulendis, oc effther thet ath engen gensielse j mooth wor, tha wor thet schøde stadig oc fast melt ath bliffue til ewig tiid. Til withnesburd her om ære wore jngsegel hengde fore thette breff, giffwet som forescreffuet ær.

7 Segl hænge under. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Sammesteds et meget makuleret Brev, hvori Peder Hansen synes at opgive sin Ret til Ophold i Gaarden i 10 Aar.

III s.10

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 4 21:09:56 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top