eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.139

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 114
Nummer: 139


<-Forrige . Indhold . Næste->

139.

11 Feb. 1633.

Skræder Hans Herbert fritages i 6 Aar for Byens Bestillinger.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom denne breffwiser Hans Herbert er till sinds att vill tage borgerskab her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn och sig samme steds nedsette, sitt skreder handtwerk att bruge, vnderdanigst begierendis vdj neste effterfølgende sex aar att forskaanis for rodemester och tingmand, saa och for naffn eller deslige toug och voris eller byens bestillinger, da haffver wi aff synderlige gunst och naade bevilgitt och tillatt och nu med dette wort obne breff bevilge och tillade, at forskreffne Hans Herbert maa udj neste effterfølgende sex aar forskaanis for rodemester och tingmand att were, saa och for naffn eller deslige toug, och woris eller byens bestillinger att udtagis, dog skall hand ellers were forpligt att giffwe och udstaa ald anden woris och byens tynge och affgifft, forbiudendis woris borgemestere etc. Gifvit Hafniæ 11 februarij anno 1633.

Sæl. Registre XIX. 70-71.

III s.114

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 19 20:56:04 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top