eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.138

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 113-114
Nummer: 138


<-Forrige . Indhold . Næste->

138.

4 Feb. 1633.

Anordning om Ølaccisen.

Christianus quartus giøre alle witterligt, efftersom der begiffver sig nogen irring och misforstand imellom woris toldener her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn och bryggerne her samme steds anlangendis malt och øll accisis opbørsell, da haffve wj for got anseett och dett effter brygerne deris egen erbiudelse derom saaledis att lade for ordne, att brygerne her udj forskreffne Kiøbenhaffn skall her effter aff hwer trey pund malt de brygge giffve os till accise baade aff øllit och maltit tillhaabe trey slette daller fire skilling danske, och samme accise woris tolder tillstille, och dersom de selger nogit øll till frie folk eller borgere till deris husis fornødenhed, da skall woris toldere affcorte dennom udj forskreffne accise saa witt wor forordning formelder,

III s.113

hvor effter forskreffne wor tolder, saa well som brygerne her samme steds haffuer sig att rette och forholde. Giffvit Hafniæ 4 februarij anno 1633.

Sæl. Registre XIX. 67.

III s.114

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 19 20:50:23 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top