eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.137

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 113
Nummer: 137


<-Forrige . Indhold . Næste->

137.

3 Jan. 1633.

Stadfæstelse paa et Skøde paa en Gaard fra Hr. Anders Bille til Karen Henriksdatters Børn.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom os elskelige her Anders Billde till Rosendall, ridder, wor mand, raad och befalingsmand udj Herridtswad kloster, haffuer for nogen tid siden med hans syskindis willie och samtyke skiøtt och affhent till Karen Hendriksdatters børn, saa mange hun nu haffver eller her effter wed hannom bekommendis eller afflendis worder, en hans gord her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn liggendis, efftersom den skiøde, hand dennom derpaa giffvit haffver, aff hannom och hans syskinde forseiglet och wnderskrefvit er, wdj sig selff indeholder och wdviser; da haffve wi naadigst fuldbyrd, samtyct och stadfest och nu hermed fuldbyrde, samtyke och stadfeste forskreffne skiøde udj alle sine ord och puncter, som dend indeholder och udenpaa antegnit och wnderskreffvit findis, forbiudendis alle och en hver etc. Giffvit Haffniæ 3 januarij anno 1633.

Sæl. Registre XIX. 63-64.

III s.113

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 19 20:46:45 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top