eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.133

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 111-112
Nummer: 133


<-Forrige . Indhold . Næste->

133.

29 Okt. 1632.

Skøde paa en Gaard i Silkegade op til Kongens Seglhus.

Christian 4 skøder til »m. Joris Petersen och hans arffuinger en vor och cronens vohningh her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn liggendis

III s.111

vdj Silchegaden paa den synder side vd till adellgaden, østen op till afgangen Johan de Willums gaard paa den vester ende och vesten op till voris Segelhus paa den øster ende, och er vdj sin lengde och brede som effterfylger, breden vd till Silchegaden fra forskreffne Johan de Willums gaard och till voris Segelhus aff vester och øster er en och tiffue allen et quarteer och to fingersbred, lengden fra Silchegaden och vd med voris segelhusgrund och platz paa den øster ende och till os elskelige frue Anne Brahis haffue och grund aff nør och i sønder er siuff och tiffue allen threj quarteer halffemte fingersbredtt, lengden fra Silchegaden paa den vester ende och vd med det vester huus i gaarden och till forskrefne frue Anne Brahis huus och gauffell aff nør och i synder er sex och tiffue allen j quarteer och ij fingersbredtt, breden bag i gaarden fra forskreffne Johan de Villums halffue mur och ud med forskrefne frue Anne Brahis hus och haffue och till voris Segelhus grund och platz aff vester och øster er en och tiffue allen iij quartier och j fingersbredtt, med huis bygning der nu paastaar, huilchen forskreffne vohning« etc. Giffuet Hafniæ 29 octobris anno 1632.

Sæl. Registre XIX. 54-55.

III s.112

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 19 20:33:52 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top