eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.131

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 111
Nummer: 131


<-Forrige . Indhold . Næste->

131.

29 Maj 1632.

Der udvises Vartov Hospital frit Tørveskær i en Mose ved Bagsværd.

Christianus quartus giøre alle vitterligtt, att efftersom os vnderdanigst foregiffuis aff Vartous hospitals forstander, os elskelige Mickell Seffrensenn, att die fattige ingen torffueskeer meer kand haffue paa di steder di tilforn hafft haffuer, och hand nu paa di fattigis vegne dersammesteds vnderdanigst er begierindis, att dennom naadigst motte beuilgis en anden platz, huor dj till deris fornødenhed kunde haffue fri torffskeer; daa haffue vij naadigst beuilgett och tillatt, saa och her med beuilger och tillader, att di vdj en mose, kalldis Hualmose, affsiis fra Bagsuerd liggendis, maa her effter och indtill vi anderledis der om tilsigendis vorder, haffue deris fri torffskeer, dog skulle di icke vnderstaa dennom wdj vnderskouffuen nogett att hugge, eller hugge lade; saa fremtt dett befindis ville vi att denne voris benaading skall vere forbrutt; forbiudendis vore fogeder etc. Giffuett Hafniæ 29 maij anno 1632.

Sæl. Registre XIX. 22.

III s.111

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 19 20:26:18 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top