eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.122

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 104
Nummer: 122

Note: Dette dokument er fejlagtigt nummereret som nummer 121 i den trykte udgave.


<-Forrige . Indhold . Næste->

121. [122.]

29 Dec. 1631.

En Klædefarver beskikkes ved Børnehuset.

Christian 4 giøre alle vitterligtt, efftersom vij naadigst haffuer antagett neruerende breffuiser Lucas Hammer at skall verre kledefarffuer for Børnhusett vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och hand vnderdanigst er begierendis att maa niude di samme priuilegier hand tilforn hafft haffuer, daa haffue vij naadigst beuilgett och tillatt och nu her med beuilger och tillader, att forskrefne Lucas Hammer maa niude samme privilegier hand tilforn hafft haffuer, nemlig att maa verre fri for borgelig schatt och tynge, saa och toldfri indføre saa megen farffue, som hand till forskrefne Børnehusis fornødenhed kand behøffue, vdi lige maade att maa haffue sin fri vohning dersammesteds, som hand nu iboer och hannom tilforn naadigst var beuilgett. Forbiudendis osv. Giffuet Hafniæ 29 decembris anno 1631.

Sæl. Registre XVIII. 605.

III s.104

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 7 17:50:44 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top