eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.121

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 103-104
Nummer: 121


<-Forrige . Indhold . Næste->

121.

4 Okt. 1631.

Skøde til de Fattiges Forstandere paa en Gaard i Møntergade. Jfr. II. S. 805.

Christian 4 sælger og skøder »till di fattigis forstandere vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn paa de fattigis vegne sammesteds en vor gaard, som tilforne haffuer tilhørtt affgangne Jørgen Friiss till Krastrup, liggendis vdj Møntergaden paa den nord[r]e side vd till adelgaden, østen op till affgangne Johan Postis huss paa den vester ende och vesten vd till Volden paa den Øster ende. Breden vd till Myntergaden fra hiørnett vd till Volden och till forskrefne Johan Postis huss aff øster och vester er 49 3/4 allen j tom, lengden paa den øster ende vd med Volden fra de murede Sielborne och thill hiørnett till Myntergaden aff nør och i sønder er 30 allen ij quarter j tom, lengden paa den vester ende fra Myntergaden langs ud med forskrefne Johan Postis vohning till den nordost hiørne hauffue stolpe aff synder och nør er 33 allen j quarter, lengden i hauffuen fra forskrefne Johan Postis planckeuerck och till Lauritz Hesselbergs planckeuerck aff sønder och i nør er 53 allen ij quarter, breden bag i haffuen fra Søffren Grynmands vohning och till Sielborne aff vester och i øster er 42 allen j quarter, lengden langs di murede Sielborne paa den øster ende och vd till stalen aff nør och i sønder er 67 allene

III s.103

j tom, breden tuert offuer hauffuen fra de murede sieleborne och vd med forskrefne Johan Postis planckeuerck och till Peter Lenckamp sneckerss grund och tag drebett aff øster och i vester er 52 allen j quarter, med huis bygning der nu paastaar, huilken forskrefne gaard« osv. Giffuett Nykiøbing 4 octobris 1631.

Sæl. Registre XVIII. 598-99.

III s.104

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 18 21:41:42 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top