eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.120

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 102-103
Nummer: 120


<-Forrige . Indhold . Næste->

120.

4 Okt. 1631.

Skøde til de Fattiges Forstandere paa fire Huse i Silkegade. Jfr. II. S. 801.

Christian 4 skøder »till dj fattigis forstandere vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, paa di fattiges vegne sammesteds, fire vore vohninger vdj Silckegaden liggendis, paa den sønder side vd till adelgaden, østen op till vortt Seigelhus paa den vester ende och vesten op till di trej vohninger, vij naadigst tilforne haffuer foræritt dj fattige; breden ud till Silckegaden fra forskrefne voris Seigelhus och till di 3 fattigis vohninger paa den øster ende aff vester och øster er

III s.102

40 allen j quarter, lengden igiennom den østerste vohning fra adelgaden igiennom husett och till oss elskelige Jenss Juelss haffue och planckeuerck aff nør och i synder er 16 allen ij quarter j tom; lengden igiennom den vesterste vohning fra Silckegaden och vd med voris Seigelhuss planckeuerck och till oss elskelige fru Anne Brahe till Sonnerup, affgangne Mandrup Parsbergs effterleffuerske, hindiss planckeverck aff nør och i sønder er 31 allen j quarter j tom; breden paa den iord och platz, som gaar inden for forskrefne Jenss Juells haffue paa den sønder ende, fra forskrefne Jenss Juels planckeuerek och vd med forskrefne frue Anne Brahis planckeuerck och till forskrefne vort Seigelhuses planckuerck aff øster och vester er 6 1/2 allen j tom, breden fra Seigelhusplanckuerck och till forskrefne Jenss Juels planckeuerck nermeste stolper aff vester och i øster er 7 allen j quarter, lengden fra forskrefne planckeuerck norveste stolpe langs vd med forskrefne Jenss Juels planckeuerck till forskrefne frue Anna Brahis plancheuerck er 14 allen iij quarter j tom, med huis bygning der nu paastaar, huilcke forskrefne fire vohninger« osv. Giffuit Nykiøbing 4 octobris anno 1631.

Sæl. Registre XVIII. 596.

III s.103

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 16 21:05:20 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top