eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.12

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 8
Nummer: 12


<-Forrige . Indhold . Næste->

12.

14 Maj 1484.

Kanniken Mikkel Madsen og Knud Madsen give en Gaard paa Nørregade til S. Peders Kirke for deres Sjælemesse.

Alle men thette breff see eller høre læsis helse wi Michel Matzson, canik i Køpenhaffn, oc Knut Matzson, borgher i sammesteedh, ewinnelige meth wor herræ oc gøre alle widherlicth, som nw æræ oc her effther kommeskulendis ære, at wi meth frij wiliæ oc beraad hw vdi wor welmacth oc meth myn fornefnde Knut Matzsons kære husfrues Walborgs samtyckæ oc fulburdh, Gudh oc sancte Pether til loff oc swo for wore oc for woræ forældres siæles roo oc lisæ oc saligheet hawe vnth oc giffuet oc meth thette worth obne breff vnne oc giffue oc affhende fra oss oc wore arffuinge til forneffnde sancti Pethers kirke i Køpenhaffn til ewerdelige eyæ beggis wore fætherne gardh, ligendis paa Nørregade i fornefnde sancti Pethers sogn i samme stædh, meth all sin lengæ oc brede, hws, jordh oc grwnd, eyncthæ vndhentagæt, ehwat thet helst ær, meth swodan forordh oc wilkor, ath kirke herren oc kirke wæriæ til forneffnde sancti Petherss kirke, som nw ære eller her efftherkommendis ære, skulle giffwæ søsther Karine oc søsther Margrete i sancte Clare closther i Roskilde, som ære myne forneffnde Knut Matzsons dotter, j lodig mark hwert aar aff forneffnde gardh, swp lenge som the leffwæ, oc skulle the ther til lade holde een ewig aartiidh meth j wigili oc iij messer hwert aar i forneffnde sancti Pethers kirke oc sidhen en ewig messe hwer søndag for sancti Pethers altar i forneffnde sancti Pethers kirke meth fornefnde lødig mark, nar forscrefne søsther Karine oc søsther Margrete baadhe døde oc affgangne ære. Item skulle forscrefne kirke herre oc kirke wærie haffue tilsyn til forneffnde gordh oc hannom bygge oc forbætthræ, nar som behoff gørss, oc holdhe hannum weed macth oc i gode madhe oc skulle the forsee forscrefne messe meth een skellig danneman oc capellan, swo ath hwn bliffwer holdhen, som thet sig bør. Til ydhermere wissen oc bether forwaring ther om tha ære wore jnceygle meth hedherlig oc beskedne mentz jnceyglæ, som ære her Alexanders, canik i Køpenhaffn, Effuert Matzson, Knut Matzson, Mattis Jensson oc Jenss Skrædher, borgere i samme steedh, hengde nædhen for thette breff, som giffwet er i Køpenhaffn aar eff[ter] Gutz burdh mcdlxxxiiij then fredag nessth effther then søndagh som kalles jubilate.

7 Segl have hængt under, men Nr. 5 fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

III s.8

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 12 16:43:54 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top