eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.109

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 96
Nummer: 109


<-Forrige . Indhold . Næste->

109.

1 Marts 1630.

Udlejning af Boderne under Børsen.

Christian IV helse eder alle vore kiere tro vndersotter, borgere och indbyggere her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, euindeligen med Gud och vor naade. Vider, att efftersom vij naadigst er till sindz Børsen her for slottitt med dett første att lade fuld forferdige, och vij saae helst och boderne, som vdj bygges skall, bleff aff vore egne vndersotter och indbyggere her vdj byen besatte och iche till andre vore vndersotter vden byes, som sig allerede angiffuet haffuer, bortleyet. Da bede vij eder och ville, att huo aff eder, som er till sindz samme boder att feste, i eder med det første for oss elskelige Frantz Rantzou till Rantzouholm, vor tro mand, raad, statholder her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn och befallingsmand paa vortt land Møen, angiffuer, hand skall eder samme boder paa vore vegne feste, efftersom billigt kand eragtis; saa fremtt ingen aff eder er tillsindz samme boder at beholde, ere vij foraarsagett dennom till andre vden byes att oplade, her effter i eder haffuer att rette. Giffuett Haffniæ 1 martij anno 1630.

Sæl. Registre XVIII. 471.

III s.96

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 14 20:10:24 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top