eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1049

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 660
Nummer: 1049


<-Forrige . Indhold . Næste->

1049.

3 Juni 1667.

Om Betalingen af Skatten til Voldenes Forbedring.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wi kommer i ærfaring een stoer deel endnu at staa tilbage med dend husene her udi staden til festningens och fortificationens forbedring den 20 februarii sidst forleden paalagde grundskatt, hvortil det ey lidet aarsag skal være, at naar samme grundskat paaæskis och ved roedmesterne, som sædvanligt er, affordris, een och anden sig derfra unddrage vnder prætext de ey vnder byens iurisdiction haffver att svare och andre dislige paaskud, daa er voris naadigste villie och befaling, at os elskelig præsident, borgemester och raad hereffter dend anordning at tillige med roedmesterne vnderfogden ochsaa omgaar, de endnu resterende terminer aff bemelte husene paalagde grundskat at affordre och hoes een hver, wære sig høie eller lauge, geistlige eller werdslige, woris egen kongl. betiente endochsaa uden vnderskeed eller nogen persons anseelse, som iche de tvende første terminer inden dend 8de dag och dend sidste nu til forleden pindtzdaug forfaldene termin inden den 16 junij nu førstkommendis erlegger, saadant ved execution ved namb och wurdering at søge. Hvoreffter alle och een hver etc. Haffniæ den 3 junij 1667.

Sæl. Registre XXVI. 352.

III s.660

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 31 10:24:08 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top