eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1047

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 658-659
Nummer: 1047


<-Forrige . Indhold . Næste->

1047.

7 Maj 1667.

Skøde paa en Grund paa Slotsholmen.

Frederik 3 skøder til »Jørgen Winchler, voris laasesmed, jndvohner her i vor residents stad Kiøbenhaffn, och hans arffuinger

III s.658

effterskreffne tvende waaninger med des grund liggendis paa Slotzholmen her udi bemelte woris residentsstad Kiøbenhaffn, strechendis sig udi alne och maal som følger, nemlig dend første waaning, som bemelte Jørgen Winchler sielff iboer, er udi dend norder side ud til gaden fraa mit paa det skillerom imellom dette huus och det huus, som nu aff voris oberstlieutenant os elskelig Anders Willecken bebois, och hen langs gaden ved murens vderside indtil det neste naboeskiel igien imellom dette och det huus, som nu aff Agasius Spormager bebois, er tolff allen och halff femte toll lang, dend øster side op til Agasius Spormager fraa murens vderside til gaden och saa ind igiennem huuset och gaardsrommet indtil voris Løngang er 19 allen lang, dend synder side op til woris løngang fraa Agasius Spormagers gaards roms skiel, och saa ved siden aff løngang[en] indtil bemelte Anders Wilckens gaardsrom skiel er halfftiende allen och femb tol lang, dend wester side op til bemelte obrist lieutenant Wilckens fraa Løngangen igiennem gaarden och huset til gaden til murens vderside er nitten allen lang. Dend anden voning, som nu aff Agasius Spormager bebois, fraa mit aff det skiel imellom dette huus och det huus, som aff Jørgen Winchler bebois, dend norderside vd til gaden ochsaa langs murens vderside indtil det neste naboskiel igien, som er imellom dette huus och det huus, som nu aff Jacob Jensen rostmester bebois, til mitt paa skiellet er 12 allen och halff fembte tol lang, dend øster side op til Jacob Jensen rostmesters voning fraa vdersiden aff muren til gaden och ind igiennem huuset och gaarden til muren aff woris løngang er 19 allen lang, dend sønder side op til løngangen fraa Jacob Jensen rostmesters gaardsrom skiel och langs muren ved siden aff løngangen indtil Jørgen Winchlers gaardsrom skiel er halfftolffte allen och 7 tol lang, dend vester side op til Jørgen Winchlers wohning fraa muuren aff løngangen och hen igiennem gaardsrommet och huuset til murens vderside vd til gaden er 19 allen lang. Hvilche forskreffne tvende vohninger« etc. Haffniæ 7 maij 1667.

Sæl. Registre XXVI. 348-44.

III s.659

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 31 10:13:12 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top