eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1045

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 658
Nummer: 1045


<-Forrige . Indhold . Næste->

1045.

1 Maj 1667.

Afgift paalægges til at forandre Pompevandrenderne fra Peblingesøen.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom det fersche pompe wands render, som fraa Peblingsøen til pomperne her i woris residents stad Kiøbenhaffn indløber, nu formedelst fortificationens forwidelse skal forandris och omleggis, hvortil saavelsom til dend vdbrutte Ladegaartz demning och andre demningers reparation vil medgaa een temmelig bekostning, daa er woris naadigste villie och befaling, saa som vi och hermed byder och befaler alle och een hver jndvohner och borgere her i staden och aff hvad stand och condition de och monne være, som samme pompevand i deris eye- eller leyegaarde haffue och brugge, att de straxen vdgiffuer 5 rdlr. til forneffnte renders, forleggelse sambt demningers forferdigelse, saa och her effter aarligen til des videre och continuerlig vedligeholdelse 1 rdlr. aff hver gaard, som saadan pompevand haffuer, til stedens kiemner ærlegger, med mindre de samme deris pompevand deroffuer vil haffue forbrut och renden, som til deris pompe løber, affhugget. Hvoreffter alle och hver etc. Haffniæ 1 maij 1667.

Sæl. Registre XXVI. 341.

III s.658

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 31 10:01:44 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top