eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1041

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 655-656
Nummer: 1041


<-Forrige . Indhold . Næste->

1041.

18 Marts 1667.

Det forbydes at lægge Skibe tæt op til den store Amagerbro og at kaste Skarn i Havnen.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom vi kommer [i] ærfaring, hvorledis saa vel inlendiske som fremmede imoed offte giorte forbud och adwarsel skal legge deris skibe och skuder saa nær op till den stoere Amager broe, att dend derved baade offuen til paa lehnwerchet saa och neden til paa fundamentet mercheligen suechis och forderffuis, daa wille vi alle och een hver hermed haffue forbiudet

III s.655

iche nogen skibe eller skuder her effter at legge nær op til bemelte broe, vnder it halffhundrede rixdaler straff. Och som haffnen her for byen skammeligen befindis med skarn att opfyldis och forderffuis, wille wi alworligen haffue adwaret alle och een hver, særdelis de som bygge och boe wed stranden, at de wochte sig for her effter noget skarn, som aff deris huuse eller kieldere føris, i haffnen at kaste eller kaste lade, skal giffue for hver gang, hand dermed kand attrapperis, 20 rixdaler til dend, som sligt angiffuer, och hvis hand iche haffuer de middel, da at straffis paa Bremmerholm i jern. Hvoreffter alle och eenhver etc. Haffniæ 18 martij 1667.

Sæl. Registre XXVI. 312.

III s.656

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 31 08:24:33 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top