eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1040

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 655
Nummer: 1040


<-Forrige . Indhold . Næste->

1040.

9 Marts 1667.

Tilladelse til at sælge en Gaard ved Holmens Kanal.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom Philip Hacquart for os vnderdanigst haffuer ladet andrage och tilkiende giffue, at hand til sinds er hans huus och wohning, som hand i boer, her i staden liggendis ved rivieren nest ved den vohning, hvorudj krigs collegium holdis, til hans gields betaling at ville selge och affhandle, daa effterdi vi samme pladtz och waaning iche nu begiærer, er vi naadigst tilfreds, at hand dend til andre maa selge och affhende, dog med saadan condition, som hand dend sielff haffuer, nemlig at naar dend, som samme pladtz aff hannem kiøber, dend igien til andre vil selge, at dend daa i ligemaader først os tilbydis skal och forundis for dend samme pris, som een anden derfor vil giffue. Forbiudendis etc. Haffniæ 9 martij 1667.

Sæl. Registre XXVI. 310-11.

III s.655

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 31 08:12:54 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top