eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1035

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 651-652
Nummer: 1035


<-Forrige . Indhold . Næste->

1035.

9 Feb. 1667.

Bevilling til Opbyggelse af en Bryggergaard. Jfr. Nr. 1020.

Frederik 3 beuilger effter ansøgning, at os elskelig Thomas Holch, ridefoget offuer Kiøbenhaffns ampt, maa paa dend pladtz her inden festningen i dend nye Kongens gade liggendis (hvor paa hand dend 14 junij udi nest forleden aar 1666 woris naadigst skiøde bekommet haffuer) lade bekoste och opbygge een brøgergaard, som hand til dend ende saa beqvemmelig skal lade biugge och fundere, at dend til forskreffne brug uden billig klage tienlig kand være effter v-wildige aff os elskelig præsident, borgemester och raad her i staden der til beskichede dannemends grandskning och affsigt. Hvor effter da hvem udi samme gaard boendis vorder och forskreffne bryggeri bruger, maa niude och haffue huis benaadinger och rettighed, som brøger lauget

III s.651

her i staden niuder och haffuer, dog at de tilforn deris loulige borgerskab tager och daa suare til ald borgerlig last och tynge, item begiffue sig udi brøger lauget och der giøre laugs rettighed lige ved andre, saa frembt de denne woris beuilling agter at niude. Forbiudendis etc. Haffniæ 9 februarii 1667.

Sæl. Registre XXVI. 295.

III s.652

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 21:17:26 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top