eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1034

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 651
Nummer: 1034


<-Forrige . Indhold . Næste->

1034.

1 Feb. 1667.

Skøde paa en Grund i Forlængelsen af Østergade.

Frederik 3 skøder til »os elskelig Peder Jenssen, woris renteskriffuer, indvohner i wor residents stad Kiøbenhaffn, och hans arffuinger it woris støche jord och pladtz liggendis her sammesteds paa hiørnet aff Østergaden sønden ved samme gaade, strechendis sig langs linien, som gaar fraa Wingaardsstræde och indtil Østergade vden for hans egen smaa huuse, och ellers befindis effter siellandske alne och maal udi lengden och breden effter den affritzning, som vi sielffuer seett haffuer, begreben som følger: fraa bemelte Peder Jerssens smaa huusis hiørne aff och lige i øster paa det stoere Nytorff effter dend rette linie er samme pladtz bred 13 1/2 allen och fraa samme kandt aff Østergade langs med dend rette linie til dend første bugt paa samme huuse er 18 allen, noch fraa samme linie aff indtil bemelte huuse er 2 1/2 allen, item dend lange linie langs med huusene indtil voris rentemesters os elskelig Steen Hondorffs staldhuus er 12 1/2 alne, och fraa bemelte linie aff til samme huus er it qvarteer. Huilchen forneffnte pladtz« etc. Haffniæ 1 februarij 1667.

Sæl. Registre XXVI. 291-92.

III s.651

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 21:11:54 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top