eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1031

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 650
Nummer: 1031


<-Forrige . Indhold . Næste->

1031.

6 Nov. 1666.

Bevilling paa en Bryggergaard mellem Dronningensgade, Borgergade og Adelgade.

Frederik 3 beuilger effter ansøgning, at os elskelig Henrich Ruse etc. maa it aff de huuse, som hand paa dend pladtz (hvilchen her inden festningen vd til Dronningsgaden j synden, Borgergaden i østen och Adelgaden i westen er beliggendis) haffuer ladet bekoste och opbiuge, til een brøgergaard lade forordne och bruge, dog skal bemelte Hendrich Ruse forpligt være samme huus (saa viit iche allerede skeed er) saa beqvemmelig at lade bygge och fundere, at det til forskreffne brug vden billig klage tienlig kand være, effter v-willige aff os elskelig voris præsident, borgemester och raad her i staden der til beskichede danne mænds grandskning och affsigt. Hvoreffter daa hvem udj samme huus boendis erre eller worder och forskreffne bryggeri brugger, maa niude och haffve hvis benaadinger och rettigheder, som brøgerlauget her i staden niuder och haffver, dog at de tilforn deris loulig borgerskab tager och daa svare til ald borgerlig last och tynge, begiffve sig udi brøger lauget och der giøre laugs rettighed lige ved andre, som det sig bør, saafrembt de denne voris beuilling agter at niude. Forbiudendis etc. Hafniæ 6 novembris 1666.

Sæl. Registre XXVI. 263-64.

III s.650

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 21:01:35 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top