eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1015

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 644
Nummer: 1015


<-Forrige . Indhold . Næste->

1015.

17 Marts 1666.

Skøde paa en Grund ud til Rosengade og Klærkegade.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att efftersom Johan Ludwig, jndwaaner her udj woris residents stad Kiøbenhafn, formedelst de nye gaders anordning foraarsagis endeell aff sin tilforn haffuende plads liggendis her inden festningen udj Rosengaden att miste, saa haffuer wj derimod j steden naadigst tilskiødet hannem och hans arffuinger it andett støcke jord och plads liggendis her sammesteds wed den østre [ende] aff forskreffne plads, som strecker sig udj alne och maall som følger, nemlig udj Klerkegaden 37 siellandske allen, item bagtill j bemelte Rosengade 22 allen, nock den østre side wed woris boder 44 1/2 alen, och den wester side wed forskreffne Johan Ludwigs plads 42 alen. Huilcken forskreffne plads etc. Hafniæ 17 martij 1666.

Sæl. Registre XXVI. 178-79.

III s.644

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 19:11:44 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top