eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1014

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 643-644
Nummer: 1014


<-Forrige . Indhold . Næste->

1014.

9 Marts 1666.

Bestalling for en Byfoged paa Kristianshavn.

Frederik 3 tilskicher os elskelig Andres Nielsen till att werre byefogett udj wor kiøbsted Christianshaffn, och skall hand werre os och wortt kongelige arffuehuus huld och troe, wores och dessen gaffn och beste søge, wide och ramme, skade och forderff aff yderste magt, effne och formue hindre, forrekomme och affwerge och ellers, som en oprigtig byfogett egner och well anstaar, sig tilbørligen at skiche och forholde effter den eed, hand os derpaa giortt och afflagt haffuer, saa frembt hand samme bestilling achter att nyde, och vnder straff som wedbør. Och skall hand for samme sin bestilling nyde dett samme som forrige by fogder der sammesteds tilforne hafft haffuer, saa och ligesom hans formend tillige derforuden werre birckefogett paa Amager och derfor nyde huis de forrige birckefogder der

III s.643

paa landett nydt och hafft haffuer. Thj forbiude wj etc. Hafniæ 9 martij 1666.

Sæl. Registre XXVI. 177.

III s.644

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 19:08:22 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top