eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1005

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 633
Nummer: 1005


<-Forrige . Indhold . Næste->

1005.

20 Sept. 1665.

Bevilling paa en Bryggergaard.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att efftersom Anders Pedersen, klocker till Trefoldigheds kirche her j woris residents stad Kiøbenhaffn, for os vnderdanigst haffuer ladett andrage, huorledis hand paa de nye pladser mod Nørreportt her sammesteds, som nu kaldis Rosenborg gade, med stor bekostning en well bequem kiøbsted biugning till en brøggergaard tienlig haffuer ladett opbiugge, med underdanigst begiering, wi samme gaard och biugning till en bryggergaard privilegere wilde, da haffuer wi naadigst bewilget etc., att forskreffne Anders Pedersen och hans effterkommere maa forbemelte gaard, som han, efftersom før er rørtt, till en brøggergaard haffuer ladett opbiugge och fundere, niude samme privilegier och friheder, som andre brøggergaarde her sammesteds niuder och forundt erre; dog wille wj naadigst, att hand eller huem samme gaard besidder, aff huis som de der forhandlendis och handterendis worder, till os den tilbørlig accise och rettighed rigtigen skulle udgiffue, och sig ellers effter de articler, som om brøggergaarde oprettede erre, rette och forholde, saa fremt de denne woris naadigste bewilling agter att niude. Forbiudendis etc. Hafniæ 20 septembris 1665.

Sæl. Registre XXVI. 95-96.

III s.633

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 10:55:57 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top