eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1003

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 632
Nummer: 1003


<-Forrige . Indhold . Næste->

1003.

17 Juli 1665.

I Ebberød maa opbygges en Valkemølle til Børnehusets Fornødenhed.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att efftersom for os vnderdanigst andragis, att den walchemølle udj Lyngbye, som till dett anordnede Børnehuusis arbeids fornødenhed affgangne Casper Herbach war bewilgett att opbiugge, ej altid skall haffue wand noch till att walche huis klede med, som fra bemelte Børnehuus did henføres, tilmed iche heller j alle maader skall werre saa bequem, att kledett som dett sig bør der walchis kand, da saasom dertill en anden beleilig plads hos os elskelig, hederlig och højlerd dr. Hans Suane etc. hans gaard Ebberød skall fiendis, haffuer wj naadigst for gott anseett att bewilge och tillade, saa och hermed bewilger och tillader, att paa samme plads wed bemelte Ebberød en walchemølle maa opbiugis och anrettis och derpaa allene att walckis huis klede och andett, som fra Børnehuusett hersammesteds till att walchis henførtt worder, och for ingen anden. Forbiudendis etc. Hafniæ 17 julij 1665.

Sæl. Registre XXVI. 68.

III s.632

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 10:48:26 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top