eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > Titelark

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind II
Titelark


< Forrige . Indhold . Næste >

KJØBENHAVNS DIPLOMATARIUM.

_______________

ANDET BIND.


KJØBENHAVNS DIPLOMATARIUM.

SAMLING

AF

DOKUMENTER, BREVE OG ANDRE KILDER

TIL OPLYSNING OM

KJØBENHAVNS ÆLDRE FORHOLD FØR 1728.

__________

UDGIVET

VED KJØBENHAVNS KOMMUNALBESTYRELSES OMSORG

AF

O. NIELSEN,

Dr. phil., Arkivar ved Raadstuearkivet.

_______________

ANDET BIND.
_______________


KJØBENHAVN.

I KOMMISSION HOS G. E. C. GAD.

THIELES BOGTRYKKERI.

1874Nærværende andet Bind slutter sig til første deri, at det meddeler af ældre Diplomer, paa faa Undtagelser nær, alle dem der kendes fra Aarene 1400 til 1450 og som ikke tidligere ere trykte, samt enkelte ældre Stykker, deriblandt Kapitlets Sjælemessebog. Uagtet denne sidste her udgives som tredie Udgave, saa er den dog endnu ikke fuldkommen, idet Hr. Biblioteksassistent Weeke ved kemiske Midler har bragt en stor Mængde Optegnelser deri for Lyset, hvilke han har vist mig den Godhed at meddele til Optagelse blandt Rettelser. Dernæst meddeles her, foruden en Mængde Diplomer af forskellig Art, saa godt som alle de Lavsskraaer, der kendes fra de ældste Tider til 1624. En stor Mængde af disse Skraaer haves desværre kun i en Foliant i Raadstuearkivet, som Resen har ladet skrive og hvori Lavene ere ordnede alfabetisk; dette Bind er kun det andet, medens det første ikke er til mere, og saaledes fattes der Skraaer for alle Lav, hvis Begyndelsesbogstaver gaa forud for P. Disse Afskrifter ere ikke de bedste, da de ere overførte i det 17de Aarhundredes Skriftsprog og da Afskriveren flere Steder ikke har kunnet læse Originalen rigtigt samt oftere oversprunget Ord og Linier; i sproglig Henseende kan de saaledes ikke benyttes. Endelig indeholder dette Bind hvad der findes om Kjøbenhavn i Kancelliets Registranter, Registre over alle Lande og Sælandske Registre, fra Kristiern II's Tid til 1624. Da disse sidste ere af stor Betydning, er det paatænkt, at tredie Bind, der vil ende med et Register til de tre


første Bind, i Hovedsagen skal indeholde Fortsættelse heraf, hvorved man sandsynligvis vil naa til henimod 1660.

Hr. Overlærer Kinch i Ribe har vist dette Skrift den Opmærksomhed, at han har meddelt mig de Bemærkninger, som hans Gennemlæsning har givet ham Lejlighed til. En stor Del af Rettelserne skyldes saaledes ham.

December 1874.

Udgiveren.

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør okt 12 16:43:54 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top