eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.88

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 93
Nummer: 88


<-Forrige . Indhold . Næste->

88.

22 April 1450.

Landsthingsdom, hvorved en Jord sønden for Raadhuset og vesten for Frue Kirke tildømmes Jep Klemensøn som Ejendom og Kapitlet som Pant.

Alle mæn thette breff see æller høre helsæ wii .... som sider i domerens stæth pone landthinget i Siæland, R.... Pætherssøn, Anders Gruby, Moghens Gøye, ......... Knut Nielssøn aff Wethfughlebergh, Olæff ...... met wor herre. Wii kungøre thet alle mæn .... effter wor herris føthelsse .... mcdl then othænsdagh næst for sancti Yriens dagh for oss pone wor landzthing nærwærendes ..... gothe wælborne mæn ...... som landzthinget then dagh søkte, wor skikkethe hetherlikæ mæn oc beskethne her Hanes Hosenbor(?), canik i Kopmanhafn, pone hetherlicht capitels weghne i sammested oc Jeip Clæmidssøn aff .... thow pone sin eghne weghne, hwelke som haffthe hafft kiiff oc thrætte meth Pæther Hæmmingssøn, byman i Køpenhaffn, pone forneffnde landthing om en jorth innen Køpenhaffn, liggendis synnen næst Rathwsset oc wæsten wor Frowe kirke i sancte Pæthers sokn oc bewiisde meth ed skellicht .... breff .... oc ærlichæ mæns jncighlæ foræhængdæ .... næfnd, sorn pone fornefnde landsthing til forn wor .... rætæ æffter landzlow forewisd at vdnæfnes skulle .... oc thre gonge oc swærie, hwat hælder thæn fornæfnde jordb .... wor Oleff Jenssøns eyæ æller æy .... thæn forskreffne næffnd giik oc openbarlicæ pone Køpenhaffns byting, soor oc jefnsombt fuldes at, at thæn forskreffne gordh haffuer wæret forskreffne Olæff Jenssøn skiøth paa Kiøpenhaffns bything. Tha thæn samme tith pone forskreffne landthing mæltis forskreffne næffnd, ther swo ganget oc sooret haffthe j Køpenhaffn, stathigh oc fast at bliffue oc wgenkallelich aff .... til ewigh tith, som hænne aff rætæ burthæ æffter landzlagh, thy ther wor engen hænne straffethe æller geenmælte i nogræ mode, oc forskreffne Jep Clæmedssøn at bliffue ræt eyere til eghendomen oc hetherlicæ capitel i Køpenhaffn theris pant .... at nyde æffter theris brefs lud, som the ther pone haffe. Quod vidimus et andiuimus ... de cum sigillis nostris protestamur. Datum die et loco suprascriptis.

Langebeks Afskrift efter »Orig. membr. mutil. af vor Frue Kirkes Arkiv 1750«.

II s.93

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 21:38:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top