eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.86

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 91-92
Nummer: 86


<-Forrige . Indhold . Næste->

86.

17 April 1450.

Jep Thordsen og Oluf Staal skøde en Gaard paa Gammel Torv til Anders Jepsen, Væbner, Forstander for Agnete Kloster i Roskilde.

Allæ mæn thettæ breff see eller høræ læssæs helssæ wii Jepp Thordsson a wapn oc Olaff Stall byman j Køpenhaffn ewinnelighæ met gudh oc kungøræ allæ næruærendes oc komesculendes, at wii wetherkennes oss met thette vore opne breff met frii weliæ, samthyckæ oc radh wor kæræ hwsfrwæs Karinæ Jepps oc Marinæ Olaffs at hauæ sold, schøøt oc vpladet hetherligh man Anders Jensson a wapn, forstandher i sancte Agnetis closter i Roskildæ en gardh, hws oc jordh, stenhws oc andræ hws met thet hws oc grwnd, som nordest i gardhen standher, som skydher thwærs foræ then jordh, som mester Bernd nw boor, oc rækkær til then gardh, som Nis Andersson nw boor, met all forskrefne gardhs lengge oc brede, som wii honum nw i wære hauæ hafft til thennæ dagh, enchtæ vnnertaghet, til ewinnelighæ eyæ hauæsculendes, liggendes i Køpenhaffn i sanctæ Pedhers sogn norden widh thet Gamel markit østen næst then gardh, som mester Berndh nw boor, oc vesten næst then gardh, som Hinrich Dydrichsson nw boor, oc wetherkennes oss endrachtelighæ folt oc alt vpathauæ

II s.91

borit pa woræ wegnæ, woræ forscreffnæ hwsfrwæs oc pa Jepp Anderssens børns wegnæ aff forskrefne Anders Jensson for forskrefne gardh til wor folkomelighæ nøghæ. Thy tilbynnæ wii oss oc wore arffuinge forskrefne Anders Jensson oc hans arffuinge forskrefne gardh, hws oc jordh met alle tilliggelsæ til at sta, frii oc hemlæ osv. Til en størræ forwaring allæ thissæ forscrefne styckæ lathæ wij endrachtelighæ oc med frij weliæ henggæ wore jncigle for thettæ breff, bethendes gode mæntz jncigle til withnisbyrdh, som æræ Jes Tygesson a wapn, Bernd Wagn, Bertell Lund, Jost Johansson oc Marten Nielsson, bymæn i Køpenhaffn. Giffuit oc screffuit i Køpenhaffn anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo feria sexta proxima post dominicam quasimodogeniti.

Af Seglene fattes de to sidste. I Jep Thordsens Vaaben er 2 Horn korslagte og 2 Horn paa Hjelmen. Udenpaa: Scotacio cuiusdam terre circa Gamle Torffue in parochia sancti Petri 1450. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. I Diplomatariet i Geh. Ark. findes en Afskrift af Langebek efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv af 20 April 1450, der bestaar af et Thingsvidne om samme Skøde, udstædt af »Jepp Schrædher, byfoget i Køpenhaffn, Jes Tygessøn a wapn, Bertell Lund, Jost Johanssøn, Marten Nielsson, Jes Nielssen og Mathes Michelsson, bymæn i samæsted«. I Jes Tygesens Segl er i Skjoldet 2 opret staaende Hunde og paa Hjelmen en Hund med Halsbaand, hvorved en Urtestilk med tre Blomster paa.

II s.92

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons apr 30 16:35:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top